Hướng dẫn về chế độ sử dụng hoá đơn chứng từ

24/09/2023
Những Quy định về chế độ sử dụng hoá đơn chứng từ cho các loại hình công ty/doanh nghiệp tại Việt Nam 1. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) – Công ty/doanh nghiệp lựa chọn 1...